Regionalny Konkurs ekologiczno-przyrodniczy w ramach Programu edukacji ekologicznej pn. „Jestem znawcą przyrody-nie zaśmiecaj lasów-segreguj odpady” 2017- edycja XIX

Sprawozdanie z przebiegu Regionalnego

konkursu ekologiczno-przyrodniczego

pn. „Jestem znawcą przyrody-nie zaśmiecaj lasów-segreguj odpady”

Dnia 21 kwietnia 2017r. na terenie ośrodka edukacyjnego pn. „Szkoła Leśna” w Bielawie, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie parku krajobrazowego najstarszych gór Europy - Gór Sowich, odbyła się XIX edycja Regionalnego konkursu ekologiczno-przyrodniczego w ramach Projektu ekologicznego „Jestem znawcą przyrody-nie zaśmiecaj lasów-segreguj odpady”.

zdjęcia

 

 

W Konkursie udział wzięli uczniowie z klas drugich i trzecich z pobliskich miejscowości.

Uczestnicy w dwóch grupach wiekowych-klasa II i klasa III – pisali test, w którym znalazły się  m.in. zagadki, krzyżówki, rebusy, zagadki obrazkowe, a także pytania związane z rozpoznaniem odgłosów zwierząt leśnych. Czas trwania konkursu wynosił 60 minut.  Przed rozpoczęciem Konkursu Pani Dyrektor Renata Pauczuk w serdecznych słowach powitała przybyłych uczestników oraz ich opiekunów-nauczycieli i rodziców. Podziękowała także Panu Józefowi Gajdzie-edukatorowi w „Szkole Leśnej” za udostępnienie sali oraz przeprowadzenie zajęć  edukacyjnych z uczniami podczas sprawdzania przez Komisję testów. Poinformowała także, że Konkurs jest jednym z wielu działań Programu ekologicznego, na realizację którego Gmina Piława Górna pozyskała dla Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej po raz kolejny dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Następnie Pani Alicja Listwan zapoznała uczestników z zasadami przebiegu Konkursu i zaprosiła do pracy nauczycieli w Komisji konkursowej. Na podsumowaniu Konkursu Pani Dyrektor Renata Pauczuk pogratulowała wszystkim uczestnikom dużych wiadomości z zakresu przyrody i ochrony środowiska oraz wręczyła nauczycielom podziękowania w postaci dyplomów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w Konkursie oraz gadżety edukacyjne. Nagrody główne zostały wręczone przez Panią Dyrektor Renatę Pauczuk, Panią Alicję Listwan i Panią Jolantę Woszczyk. Za zajęcie miejsc premiowanych uczniowie otrzymali gry edukacyjne, książki przyrodnicze i gadżety promujące Konkurs.

Pani Dyrektor podziękowała także Panu Józefowi Gajdzie - edukatorowi z Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego w Bielawie za życzliwość oraz promowanie wśród młodych postaw proekologicznych.

Laureaci w grupie uczniów klas drugich:

1 miejsce-  Zuzanna Petelicka /SP nr 6 Dzierżoniów

2 miejsce- Bartosz Milak /ZS Niemcza

3 miejsce- Krystian Podkowiak / SP nr 6 Dzierżoniów

Laureaci w grupie uczniów klas trzecich:

1 miejsce- Bartosz Świat / SP Piława Górna

2 miejsce- Rozalia Kwiecińska / ZS Niemcza

3 miejsce-  Julia Zacharska / SP nr 9 Dzierżoniów

Laureatom Konkursu dziękujemy za udział i składamy gratulacje!

Opracowanie testów, plakatów i dyplomów: p. Alicja Listwan

Komisja Konkursowa: p. Agnieszka Zariczna, p. Jolanta Woszczyk, p. Milena Papaj, p.  Katarzyna Sudoł, p. Małgorzata Najdek, p. Magdalena Cagnis, p. Alicja Listwan

Pomoc w organizacji Konkursu: p. Mirosław Musiał, p. Sylwia Żaczek

Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Napisała: Alicja Listwan

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole