Ostatnie zajęcia na basenie

Trzydziestoosobowa grupa uczniów naszej szkoły z klas pierwszych 3 czerwca zakończyła naukę pływanie na basenie Aquarius w Bielawie. Uczniowie zrealizowali 10 półtoragodzinnych lekcji. Zajęcia prowadzone były pod okiem instruktorek pływania w ramach projektu „Umiem pływać” realizowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2019 w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Uczestnikom nauki pływania podobały się zajęcia i zabawy, szczególnie te na głębokim basenie. Uczniowie z klas pierwszych jeździli na basen pod opieką nauczycielek: Edyty Chrząszcz i Małgorzaty Wiącek, które wspierane były aktywnie przez rodziców. Dzieciom gratulujemy nabytych i rozwijanych umiejętności i odniesionych sukcesów, a rodzicom bardzo dziękujemy w imieniu dzieci za pomoc w opiece nad nimi.

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole