Debata z uczniami

4 czerwca 2019r. odbyła się debata z uczniami reprezentującymi klasy IV- VIII.  W dyskusji na temat przemocy rówieśniczej udział wzięło 26 oddelegowanych  z poszczególnych klas osób. Celem zajęć było zapoznanie dzieci i młodzieży ze zjawiskiem przemocy oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.

Uczniowie na podstawie przedstawionej opowieści zostali zaproszeni do przeprowadzenia dyskusji, w której jedna z grup zajęła stanowisko broniące ofiarę a druga usprawiedliwiające sprawców.

Podczas zajęć przedstawiono informacje na temat zjawiska przemocy rówieśnicze w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczestnicy poznali możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Debatę przygotowały i prowadziły:

-pedagog-  p. Mirosława Chudyk

-psycholog- p. Karolina Iwaszkiewicz

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole