„Jestem znawcą przyrody”

Sprawozdanie z Regionalnego Konkursu przyrodniczo-ekologicznego pod nazwą „Jestem znawcą przyrody”- XVI edycja-24 maja 2014

Zespół realizujący zadanie:

1. Patronat Konkursu - Burmistrz Miasta Piława Górna, pani mgr Zuzanna Bielawska

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej - p. mgr Renata Pauczuk,  
3. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej- p. mgr Marta Skowrońska-Sowa
4. Pomysłodawczyni, koordynator Konkursu oraz autorka projektu- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- p. mgr Alicja Listwan.
5. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej ul. Kościuszki 1- p. mgr Janina Bielecka p. mgr Edyta Chrząszcz, p. mgr Zofia Zawadzka,
p. mgr Beata Betlej, p. mgr Jolanta Woszczyk, p. mgr Grażyna Motyka.
6. Gospodarz Konkursu - Arboretum w Wojsławicach, Filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego- Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Tomasz Nowak.

Dnia 24 maja 2014 roku, w Arboretum w Wojsławicach- Filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego- odbył się Regionalny Konkurs przyrodniczo-ekologiczny pod nazwą „Jestem znawca przyrody” realizowany w ramach projektu ekologicznego przez Urząd Gminy w Piławie Górnej pod tą samą nazwą. Główną ideą konkursu było poszerzenie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, zwrócenie uwagi na unikatowość przyrodniczą Arboretum 
w Wojsławicach oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych wśród uczniów klas młodszych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas II i III z następujących szkół:
1 Szkoła Podstawowa w Tuszynie- opiekunowie: p. mgr Katarzyna Koselska, p. mgr Małgorzata Juraszek
2. Szkoła Podstawowa w Jaźwinie – opiekunowie: p. mgr Małgorzata Fedorska, p. mgr Bożena Sobczuk
3. Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie Zdroju- opiekunowie: p. Urszula Łuczak, p. mgr Alina Knapczyk
4. Szkoła Podstawowa nr 6 w Dzierżoniowie- opiekun p. mgr Agnieszka Zariczna
5. Szkoła Podstawowa w Niemczy- opiekunowie: p. mgr Joanna Konopka, p. mgr Grażyna Gąsiorowska
6. Szkoła Podstawowa w Ciepłowodach- opiekun p. mgr Agnieszka Zawadzka
7. Szkoła Podstawowa w Piławie Górnej –opiekunowie: p. mgr Zofia Zawadzka, p. mgr Edyta Chrząszcz, p. mgr Alicja Listwan, p. mgr Grażyna Motyka

Skład Komisji konkursowej:
pani Zofia Zawadzka, pani Beata Betlej, pani, Janina Bielecka, pani Jolanta Woszczyk, pani Agnieszka Zariczna, pani Agnieszka Zawadzka, pani Alina Knapczyk.

Laureaci w grupie uczniów klas drugich:

1 miejsce – Krzysztof Haluk, Szkoła Podstawowa w Piławie Górnej
2 miejsce- Lena Kwaśnicka, Szkoła Podstawowa w Piławie Górne3 miejsce- Martyn Parka, Szkoła Podstawowa w Piławie Górnej

Laureaci w grupie uczniów klas trzecich:
1 miejsce- Martyna Łebek, Szkoła Podstawowa nr 6 w Dzierżoniowie
2 miejsce- Bartosz Tomczuk, Szkoła Podstawowa w Niemczy
2 miejsce- Jakub Chrzanowski, Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie Zdroju
W grupie uczniów klas trzecich nie przyznano trzeciej nagrody, natomiast przyznano 2 drugie miejsca równorzędnie.


Przebieg Konkursu
Konkurs uroczyście otworzyła pani dyrektor Renata Pauczuk, która serdecznie powitała uczestników-uczniów klas II i III, ich opiekunów, rodziców oraz przybyłych gości: panią Zuzannę Bielawską Burmistrz Miasta, panią Izabelę Woronowicz Zastępcę Burmistrza, panią Agnieszkę Borowską Inspektora ds. Oświaty, panią Annę Wiącek pracownika ds. Promocji i Funduszy Strukturalnych, panią Edytę Lisowską Dyrektora Gimnazjum w Piławie Górnej. Pani Dyrektor podziękowała pani Burmistrz Zuzannie Bielawskiej za realizację projektu przed Urząd Gminy w Piławie Górnej i pozyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a także za przyjęcie Patronatu nad Konkursem. Szczególne słowa podziękowania pani Dyrektor skierowała do Dyrektora Arboretum pana prof. dr hab. Tomasza Nowaka za udostępnienie ogrodu dendrologicznego na czas trwania konkursu oraz przeprowadzenie z dziećmi akcji przyrodniczej-posadzenie drzewka pamiątkowego- magnolii. Na koniec części oficjalnej Pani Burmistrz i Dyrektor Arboretum wyrazili swoją aprobatę dla działań proekologicznych szkoły oraz życzyli najmłodszym uczestnikom powodzenia w Konkursie.
Następnie pani Dyrektor oddała głos pani Alicja Listwan, która przedstawiła uczestnikom i gościom przebieg Konkursu oraz powołała Komisję do sprawdzania prac.
Dzieci pisały Konkurs w formie testu. Konkurs przebiegał w dwóch grupach wiekowych-klasy II i klasy III pisały inny test, poza pytaniem pierwszym związanym z nagraniem odgłosów zwierząt. Czas trwania konkursu wynosił 60 minut. Prace uczniów były zakodowane cyferkami, tak aby komisja przy sprawdzaniu nie znała danych ucznia. Z testu na poziomie klasy II uczeń mógł uzyskać maksymalnie 66 punktów, natomiast na poziomie klasy III maksymalnie 77 punktów.
Uczniowie po napisaniu testów udali się wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi na poczęstunek ufundowany przez pana Marka Rybaka i pana Ryszarda Rybaka oraz Radę Rodziców. Następnie dzieci i goście skierowali się z Gospodarzem na zaplanowany spacer po ogrodzie i wspaniałą lekcję przyrody. Uwieńczeniem tej niezwykłej lekcji było posadzenie przez dzieci krzewu magnolii pod kierunkiem pana profesora i jego pracowników.
Na podsumowaniu Konkursu Pani Dyrektor Renata Pauczuk serdecznie podziękowała Gospodarzowi prof. dr hab. Tomaszowi Nowakowi za życzliwość i osobiste zaangażowanie w organizację Konkursu wręczając mu album pamiątkowy. Pogratulowała wszystkim uczestnikom Konkursu dużej wiedzy z zakresu przyrody i ochrony środowiska oraz podziękowała opiekunom, którzy rozpalili u swoich wychowanków chęć poznawania otaczającej ich natury. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy za udział w Konkursie oraz długopisy. Nagrody główne zostały wręczone przez Panią Dyrektor Renatę Pauczuk, Panią Burmistrz i Gospodarza Arboretum.

Za zajęcie I miejsca laureaci otrzymali- Zestawy edukacyjne „Układ Słoneczny 11 piłek planet”, wyd. „Jangar”, Warszawa.
Za zajęcie II miejsca - Edukacyjne lorneteki podstawowe, wyd. „Jangar”, Warszawa
Za zajęcie III miejsca- Edukacyje Eko-Gry „Chrońmy środowisko”, wyd. „Jangar”, Warszawa. Ponadto uczniom, którzy zdobyli dwa pierwsze miejsca na poziomie klasy II i III Dyrektor Arboretum wręczył jednorazowy bilet wstępu do ogrodu dla całej rodziny.

W ramach podsumowania Konkursu w najbliższym czasie uczniowie dokonają nasadzeń roślin ozdobnych i magnolii wokół szkoły.
Wszystkie nagrody, dyplomy, rośliny ozdobne, materiały reklamowe(baner, plakaty), materiały biurowe zostały dofinansowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

zdjęcia


Napisała: mgr Alicja Listwan

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole