Regionalny Konkurs przyrodniczo-ekologicznego - XVII edycja

Dnia 28 kwietnia 2015 r. w Gospodarstwie Rolnym Państwa Ryszarda i Anny Malinowskich „Zamczysko” w Piławie Górnej przy ul. Sienkiewicza 96 odbyła się XVII edycja konkursu ekologiczno-przyrodniczego pod nazwą „JESTEM ZNAWCĄ PRZYRODY” organizowanego przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ.

 

W konkursie regionalnym wzięło udział osiem szkół podstawowych: SP Jaźwina, SP Przerzeczyn Zdrój, SP nr 9 Dzierżoniów, SP nr 6 Dzierżoniów, SP Niemcza, SP Ciepłowody, SP Łagiewniki, SP Piława Górna. Uczniowie w dwóch grupach wiekowych-klasa II i klasa III – pisali test, w którym znalazły się  m.in. zagadki, krzyżówki, rebusy, zagadki obrazkowe, a także pytanie związane z nagraniem odgłosów zwierząt hodowlanych. Czas trwania konkursu wynosił 60 minut. Z testu klasy II uczeń mógł uzyskać maksymalnie 98 punktów, natomiast w klasie III maksymalnie 100 punktów.

Prace konkursowe oceniały: p. Janina Bielecka/ Przewodnicząca komisji, SP Piława Górna,

p. Jolanta Woszczyk/ SP Piława Górna, p. Agnieszka Zariczna/ SP nr 6 Dzierżoniów,

p. Elżbieta Polaczyk/ SP Przerzeczyn Zdrój, p. Agnieszka Zawadzka/ SP Ciepłowody,

p. Anna Kędra/ SP Łagiewniki, p. Jadwiga Szpiech/ SP Tuszyn.

Konkurs merytorycznie przygotowała we współpracy z Dyrektorem Szkoły i Urzędem Gminy Piława Górna - autorka i realizatorka konkursu- pani Alicja Listwan.

Przebieg konkursu

Konkurs uroczyście otworzyła pani dyrektor Renata Pauczuk serdecznie witając uczniów klas II i III  oraz przybyłych gości:

panią Zuzannę Bielawską- Burmistrza Miasta, panią Annę Malinowską- Gospodynię Zamczyska, panią Bogusławę Barwacz- przedstawicielkę Rady Miasta, panią Magdę Brożynę- specjalistę ds. funduszy,  panią Agnieszkę Borowską- inspektora ds. oświaty, panią Edytę Lisowską- dyrektora Gimnazjum w Piławie Górnej, panią Barbarę Mazur-dyrektora Przedszkola w Piławie Górnej,  panią Annę Magdę- Walawską- przewodniczącą Rady Rodziców, pana Tomasza Jamróga- dyrektora MOK oraz wszystkich rodziców i opiekunów uczniów. Pani Dyrektor podziękowała pani Burmistrz za realizację projektu przed Urząd Gminy w Piławie Górnej i pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Szczególne słowa podziękowania skierowała do właścicieli Gospodarstwa NOVA POLSKA MAJATEK ROLNY ZAMCZYSKO-państwa Anny i Ryszarda Malinowskich, którzy byli uprzejmi udostępnić zamek na czas trwania konkursu.

Podczas sprawdzania prac przez komisję, uczniami zajmowali się: pani Edyta Chrząszcz i pan Mirosław Musiał. Dzieci obejrzały film przyrodniczy oraz uczyły się piosenki. Gospodyni Zamczyska pokazała dzieciom hodowlę krów rasy charolaise. Dla uczestników konkursu oraz

Na podsumowaniu konkursu Pani Dyrektor Renata Pauczuk pogratulowała wszystkim uczestnikom  dużych wiadomości z zakresu przyrody i ochrony środowiska oraz podziękowała opiekunom za przygotowanie dzieci do konkursu, którzy rozpalili w nich chęć poznawania otaczającej natury. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i podziękowania za udział w konkursie oraz długopisy. Nagrody główne zostały wręczone przez panią Dyrektor Renatę Pauczuk i panią Alicję Listwan.

I tak za zajęcie I miejsca – Globus z trasami odkrywców, podświetlany,”

Za zajęcie II miejsca – Eko-Domino oraz książka.

Za zajęcie III miejsca – Edukacyjna Eko-Gra „Chrońmy środowisko” oraz książka.

Państwu Annie i Ryszardowi Malinowskim pani Dyrektor podziękowała za wspaniałą gościnę i życzliwą atmosferę podczas trwania konkursu.

Laureaci w grupie uczniów klas drugich:

1 miejsce- Paulina Drabik / SP Niemcza

2 miejsce- Aleksandra Drozdek / SP Piława Górna

3 miejsce- Anna Piotrowska / SP nr 9 Dzierżoniów

Laureaci w grupie uczniów klas trzecich:

1 miejsce- Adam Juraszek /SP Łagiewniki

2 miejsce- Julia Goluch / Łagiewniki

3 miejsce-Lena Kwaśnicka / Piława Górna

zdjęcia

Dyrektor Szkoły

 

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole