Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII i III gimnazjum

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII i III G Szkoły Podstawowej

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej na rok 2018/2019


.


Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.

 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII i III G

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej na rok 2018/2019

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Współpraca samorządów – szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Wrzesień

 • Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
 • Zagospodarowanie stałych gazetek Samorządu Uczniowskiego (cały rok).
 • Kontynuacja akcji zbiórki nakrętek i makulatury
 • Apel porządkowy
 • Pożegnanie lata – dyskoteka szkolna
 • Dzień Chłopca (wybory najsympatyczniejszego chłopca w szkole w klasach IV, V , VI, VII, VIII, IIIg.) - Dzień w krawacie
 • Gazetka tematyczna:

 

Październik

 • Zebranie samorządów klasowych i powołanie Zarządu Samorządu Szkolnego.
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie kartek pracownikom szkoły, wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Gazetka tematyczna:

- Światowy Dzień Ochrony Zwierząt

- Dzień Edukacji Narodowej

- Dzień Papieski

Listopad

 • Zapalenie znicza na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki
 • Narodowe Święto Niepodległości - udział w apelu
 • Andrzejki – wróżby oraz dyskoteka klasowa
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia – mój miś ze mną w szkole- wspólne śpiewanie i zdjęcie z maskotką
 • Dzień Życzliwości
 • Gazetka tematyczna:

- Wszystkich Świętych 1 XI

- Święto Niepodległości 11 XI

Grudzień

 • Zbiórka żywności dla schroniska „Azyl” w Dzierżoniowie
 • Konkurs klas na najładniej ozdobioną klasę na Boże Narodzenie.
 • Gazeta tematyczna:

- Mikołajki 6 XII

- Święta Bożego Narodzenia

Styczeń

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

- plakaty reklamujące

- zbiórka pieniędzy i wysłanie na konto

 • Bezpieczne ferie
 • Apel porządkowy
 • Apel podsumowujący pracę w I półroczu - wręczenie nagród za konkursy
 • Gazetka tematyczna :

- Dzień Babci i Dzień Dziadka 21 I i 22 I

- Patron Szkoły

- Bezpieczne ferie

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono, sprzedaż serduszek
 • Dni Patrona- K.K. Baczyńskiego
 • Dni Patrona- Zesłańców Sybiru
 • Gazetka tematyczna:

- Dzień Świętego Walentego

Marzec

 • Tłusty czwartek w szkole
 • Apel z życzeniami z okazji Dnia Kobiet (wybór najsympatyczniejszej dziewczyny w szkole w klasach IV, V, VI, VII) - Dzień spódniczki
 • Pierwszy dzień Wiosny – Pokaz Talentów –
 • Gazetka tematyczna:

- 01.03- Dzień Żołnierzy Wyklętych –

- Dzień Kobiet 8 III

- Pierwszy Dzień Wiosny 20 III

- Wielkanocne dekoracje szkoły i wielkanocne życzenia

Kwiecień

 • Obchody Dnia Ziemi 22 IV
 • Gazetka tematyczna

- Światowy Dzień Zdrowia 7 IV

- Dzień Ziemi 22 IV

Maj

 • Podsumowanie konkursów SU – apel
 • Apel o okazji Konstytucji 3 Maja
 • Piknik Szkolny
 • Gazetka tematyczna:

- Konstytucja 3 Maja

- Dzień Matki 26 V

Czerwiec

 • Apel podsumowujący Turniej o Tytuł Klasy Sztandarowej
 • Obchody Dnia Dziecka
 • Dzień w pidżamie
 • Śniadanie na trawie
 • Gazetka tematyczna

- Dzień Dziecka 1 VI

- Wakacje

Cały Rok

Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek.

Dbałość o wystrój korytarza szkolnego.

Gazetka informacyjna.

Praca na rzecz szkoły

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

A. Burek- Uchman, L. Łuczyńska, K. Bielecki.

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole