Historia naszej szkoły tj. tej, która mieści się w budynku przy ulicy T.Kościuszki  1 zaczęła się 1 września 1969roku .Została ona wybudowana w ramach programu "1000 szkół na Tysiąclecie" i otrzymała nr 3. Znacznie poprawiły się wówczas warunki nauki i pracy. Szkoła posiadała dobrze wyposażone klasopracownie. Od początku działały też świetlica i stołówka. Pierwszym dyrektorem został p.Leszek Bojarski(1969-1976).

W roku szkolnym 1976/77 nastąpiła reorganizacja szkół w  naszym mieście. W budynkach przy ul.Bol.Chrobrego i przy ul.Wiejskiej umieszczono klasy młodsze. Natomiast przy ul.T.Kościuszki uczyły się klasy starsze(V-VIII). Od tego roku "Tysiąclatka" przyjęła nr 1 , a ponadto przejęła tradycję pierwszej po wojnie w Piławie Górnej szkoły podstawowej , która do tej pory mieściła się w budynku przy ul.Bol.Chrobrego.

Dyrektorem SP nr 1 przy ul.T.Kościuszki został p.Bronisław Judziński(1976-1984), który pełnił jednocześnie funkcję Miejskiego Dyrektora Szkół. Na przestrzeni tych lat funkcję zastępcy dyrektora pełniły: p.Zofia Modrzejewska,p.Wanda Rutkowska,p.Wanda Oprysk,p.Julia Koprowska, p.Halina Przepiórka,p.Teresa Kapuścińska.

W roku 1979 rada pedagogiczna wyznaczyła i przyjęła do realizacji zadanie nadania szkole imienia K.K.Baczyńskiego. Ówczesny dyrektor szkoły B. Judziński przesłał do KO i W w Wałbrzychu wniosek o nadanie szkole imienia. Pismem nr 0-II-5017/19/80 z dn. 14 stycznia Kuratorium wyraziło zgodę.
Z różnych powodów dopiero od 1984 roku, kiedy dyrektorem została p. Halina Przepiórka, a jej zastępcą p. Teresa Starzec, a później p. Krystyna Wiśniewska, z zaangażowaniem przystąpiono do realizacji powyższego zadania. W latach 1984-1988 zasadniczym kierunkiem działalności szkoły stała się praca z bohaterem, przyszłym patronem szkoły. Powołano zespół koordynujący wszystkie działania i zadania związane z przyszłą uroczystością. W zespole pracowały panie: Teresa Starzec, Wanda Oprysk, Ludmiła Beniak, Romana Musiał, Janina Bielecka, Elżbieta Kulak, Zofia Zadęcka. Wszyscy uczniowie poznali życie i twórczość K. K. Baczyńskiego na podstawie zgromadzonych informacji, pamiątek i innych materiałów. Wykonane zostały liczne gazetki, albumy i kroniki. Szkoła nawiązała kontakty z rodziną poety,  przyjaciółmi i placówkami noszącymi jego imię.

Trzykrotnie goszczono  p. Anielę Kmitę Piorunową, siostrę cioteczną K. K. Baczyńskiego. Powstał też Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru.Długo oczekiwana uroczystość nadania szkole imienia, a także przyznania sztandaru miała miejsce 9 maja 1988 roku. Wśród grona zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele KOiW w Wałbrzychu, władze miasta, dyrektorzy szkół, zakładów pracy i instytucji oraz przewodniczący i działacze wszystkich organizacji i kół z Piławy Górnej i Dzierżoniowa. Gościliśmy też orkiestrę górniczą z Nowej Rudy. Odsłonięcia tablic pamiątkowych przed budynkiem i w holu szkoły dokonali przedstawiciele KO i W i władz miasta w osobach p. Anna Ozgowicz i p. Stanisław Sługocki. Natomiast sztandar przekazał dyrektorowi szkoły p. Halinie Przepiórce ówczesny naczelnik miasta p. Roman Świątek. W obecności wszystkich zgromadzonych wzorowi uczniowie złożyli po raz pierwszy ślubowanie na sztandar. Dzisiaj w kronice szkolnej możemy przeczytać o wrażeniach, odczuciach i refleksjach uczestników tej uroczystości.

Upływały minuty, tygodnie i lata.... Szkolny dzwonek wyznaczał rytm codziennej pracy.W październiku 1993 roku, kiedy dyrektorem była p. Romana Musiał, a wicedyrektorami - p. Aleksanda Bocian i p. Stefan Więcek, nastąpiło otwarcie drugiego, nowego budynku szkolnego przy ul. T. Kościuszki. Najmłodsi uczniowie znaleźli w nim bardzo dobre warunki do nauki. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców sale lekcyjne zostały urządzone przyjemnie i kolorowo. Poświęcenia nowego budynku dokonał ksiądz prałat Zbigniew Wolanin.

Nowym dyrektorem od 1 stycznia 1997 roku zostaje p. Krystyna Skowrońska.

W roku szkolnym 2003/2004 w lutym dyrektorem szkoły została p.Małgorzata Wiącek. Funkcję zastępcy do roku szk.2004/2005 sprawowała p.Elżbieta Kulak, a od roku szk.2005/2006  p.Jolanta Woszczyk.

Dnia 1 września 2008 roku funkcję dyrektora szkoły w dalszym ciągu pełni p. Małgorzata Wiącek, natomiast wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Elżbieta Zarzeczna.

Rok 2010 przynosi w historii Szkoły wiele pozytywnych zmian. Dzięki zaangażowaniu Gminy w tym Pani Zuzanny Bielawskiej oraz nauczycieli rozpoczyna się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. "Nieodkryte kontynenty - jak zostać Kolumbem własnego umysłu". Realizacja założonych działań trwa do czerwca 2012 roku.

Wrzesień 2012 roku to kolejne pozytywne efekty zaangażowania Gminy oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, które umożliwiły tym razem tylko uczniom klas I-III udział w projekcie edukacyjnym "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Piława Górna". Zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia oraz rozwijających zainteresowania i zdolności trwały od września 2012 roku do czerwca 2013 roku.

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się w poniedziałek 2 września 2013 roku na boisku szkolnym przy budynku A. Uroczystość rozpoczęła Pani Zuzanna Bielawska Burmistrz Piławy Górnej, która przedstawiła wyniki konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Zwycięzcą konkursu została Pani mgr Renata Pauczuk, która z dniem 1 września 2013 roku otrzymała powołanie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej. Jednocześnie z tą zmianą stanowisko wicedyrektora szkoły objęła mgr Marta Skowrońska - Sowa.

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole