WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I  ROZWOJU Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej na lata 2013-2018

„Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.”

Henry Ford

Koncepcja pracy szkoły  została opracowana w oparciu o następujące dokumenty:

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17).

- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674  z późn. zm.).

- Program wychowawczy Szkoły  Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej „Nie jesteś sam”.

- Statut Szkoły  Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej.

- Strategia Gminy Piława Górna na lata 2007-2013r.

- Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku.

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

 • Oferuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
 • Stwarza możliwości ciągłego rozwoju uczniom i nauczycielom.
 • Wspomaga rodzinę w trudnym procesie wychowania.
 • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.
 • Nastawiona jest w swych działaniach także na współpracę ze środowiskiem lokalnym.

WIZJA SZKOŁY

Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej dokładają wszelkich starań, by nasza szkoła była wspólnotą dzieci, nauczycieli i rodzin. Pragniemy, żeby panowała w niej  atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji po to, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. Wspólnie tworzymy środowisko, w którym dzieci mają szansę wszechstronnego rozwoju zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami.

Główne kierunki naszych działań:

Uczymy demokracji:

- uczniowie respektują prawa szkolne

- nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:

- analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców

- ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy

Promujemy szkołę:

- prezentujemy osiągnięcia  uczniów w środowisku

- rozwijamy naszą ofertę edukacyjną

- pozyskujemy sojuszników naszych działań

Kształtujemy potencjał kadrowy:

- nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

- gwarantujemy wysoki poziom kształcenia

Podnosimy poziom warunków działalności szkoły:

- modernizujemy pomieszczenia i wzbogacamy ich wyposażenie

- bogacimy zasoby środków dydaktycznych

- zapewniamy nowoczesne warunki nauki

Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko:

- spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny

- stale poprawiamy estetykę i zagospodarowanie obiektów szkolnych

- dbamy o bezpieczeństwo podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych

Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania:

- jesteśmy dobrze zorganizowani

- przepływ informacji w szkole jest efektywny

- zapewniamy łatwość dostępu do informacji

Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną:

- oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych

- każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych

- uczymy korzystania z różnych źródeł informacji

Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów:

- rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów

- umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień

- indywidualizujemy proces kształcenia

 

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:

- jasno określamy wymagania edukacyjne

- stosujemy motywujący system oceniania i aktywizujące metody pracy

- rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy

- zapewniamy różnorodność form i środków

Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych:

- mobilizujemy do ciągłego rozwoju

- zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji

- zdobywamy laury w konkursach, turniejach

Zapewniamy równość szans:

- wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia

- uczymy tolerancji i empatii

Wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom:

- kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

- promujemy bezpieczny i zdrowy styl życia

- przeciwdziałamy agresji

- jesteśmy otwarci i życzliwi

Zapewniamy opiekę i pomoc:

- rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów

- organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy

Wprowadzamy w świat wartości:

- promujemy i egzekwujemy:

 • szacunek dla ludzi,
 • samokrytycyzm i samodzielność,
 • sprawiedliwość i tolerancję,
 • otwartość na drugiego człowieka,
 • szacunek dla dóbr kultury i przyrody,
 • umiejętność dialogu i współpracy,
 • odpowiedzialność za własne czyny,
 • poczucie obowiązku.

 

 

Nasze działania zmierzają do tego, by nasz ABSOLWENT:

W sferze nauki:

- sprawnie posługiwał się j. polskim,

- był przygotowany do dalszej nauki,

- miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia.

W sferze społecznej:

- dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu,

- znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu,

- był odpowiedzialny, prawy i uczciwy,

- umiał współpracować w grupie,

- był tolerancyjny,

- umiał zachować się kulturalnie,

- potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami,

- dbał o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

- dbał o swój wygląd.

W sferze kulturowej:

- uczestniczył w różnych formach kultury,

- umiał analizować docierające do  niego informacje,

- był aktywny fizycznie i artystycznie.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. K. K. Baczyńskiego

w Piławie Górnej

mgr Renata Pauczuk

 

 

 

 

 

 
Wyszukiwanie
Ulti Clocks content
STRONA GIMNAZJUM

Znalezione obrazy dla zapytania gimnazjum w piławie górnej

PREZENTACJA SZKOŁY!!!

Szkoła dbająca o ....

BIP

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 
LICZNIK ODWIEDZIN
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj609
mod_vvisit_counterWczoraj1245
mod_vvisit_counterTen tydzień609
mod_vvisit_counterTen miesiąc14096
mod_vvisit_counterWszystkie1212872