Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019


1.


Przewodnicząca


Anna Pestka - Palka


2.


Zastępca przewodniczącej


Anna Opiela


3.


Skarbnik


Agnieszka Szwec


4.


Sekretarz


Joanna Korczyńska


5.


Członek


Renata Gałka


6.


Członek


Anna Młot


7.


Członek


Marzena Żuchowska


8.


Członek


Małgorzata Samorajska

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole