XV SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW

Dnia 7 czerwca 2019 roku odbył się XV Szkolny Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów, do którego zaproszono także uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 11 uczniów i uczennic klas gimnazjalnych i 3 ósmoklasistki. Konkurs miał formę pisemną, podczas którego w czasie 60 minut uczniowie rozwiązywali zestaw zadań składający się z 10 zadań zamkniętych i 3 otwartych. Uczniowie musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu: sprawnego wykonywania obliczeń, posługiwania się procentami, rozwiązywania równań, obliczania pól i objętości figur geometrycznych, rozwiązywania zadań tekstowych, logicznego myślenia i rozumienia pojęć matematycznych.

Laureatami konkursu zostali:

Antoni Bagiński z klasy IIIa G – I miejsce , 
Wiktor Lenkiewicz z klasy IIIb G – II miejsce

Aleksandra Ścigała z klasy IIIc G– III miejsce  
Konkurs zorganizowali nauczyciele matematyki pani Grażyna Koziara i pan Wiesław Koziara.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy.