Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W dniu 26.04.2022 r. rodzice uczniów klas 4,5,6 uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez panią Izabelę Kobylańską – pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie na temat pracy z dzieckiem przejawiającym nadpobudliwość psychoruchową.

Pani pedagog scharakteryzowała objawy świadczące o nadpobudliwości dziecka oraz drogę diagnostyczną. Omówiła problemy dziecka, jakie występują w czasie lekcji, w relacjach rówieśniczych oraz środowisku domowym. Zaprezentowała metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością, które dotyczyły w szczególności:

- organizacji miejsca do odrabiania zadań domowych i nauki

- ustalania zasad i konsekwentnego ich egzekwowania

- komunikowania się z dzieckiem, u którego występują problemy z koncentracją, szczególnie na przekazie słownym

- stosowania wzmocnień pozytywnych – nagradzania, chwalenia, doceniania wysiłku dziecka, zawsze, gdy na to zasłużyło.

Jolanta Woszczyk

hdimg726da641c0eee1bed35139b0ead6b2
hdimg7bceefa8b4e025c2e945169d197834
hdimgc4719d5a29b0295854c53c2d4ae174

facebook

facebook

facebook