Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Dnia 9 i 10 maja 2022r. od godziny 1000 do 1100 odbędą się testy sprawnościowe dla kandydatów na uczniów klas pierwszych z oddziałami sportowymi.

Miejscem przeprowadzenia sprawdzianów sportowych będzie hala sportowa, mieszcząca się przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej.

Testy przeprowadzą nauczyciele wychowania fizycznego pani Marlena Baranowska oraz pan Krystian Bielecki.

facebook

facebook

facebook