Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

8 listopada 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Było to piękne, patriotyczne, niezwykle wzruszające wydarzenie, w przygotowanie którego zaangażowała się cała społeczność naszej szkoły: dyrekcja, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i rodzice. Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Sylwia Domagała- Poręba, którą wspomagał p. Mirosław Musiał, a projektantem dekoracji była p. Anna Passis.

Podniosły charakter prezentacji konkursowej nadała obecność zaproszonych gości:  

Burmistrza Piławy Górnej p. Krzysztofa Chudyka, Zastępcy Burmistrza p. Marty Sochackiej-Pelczar, Insp. ds. Oświaty p. Magdaleny Kochowskiej, Honorowych Obywateli Miasta Piława Górna: Księdza Prałata Zbigniewa Wolanina oraz Państwa Anny i  Ryszarda Malinowskich, proboszcza parafii pw. Św. Marcina ks. Krzysztofa Cory, przewodniczącej Rady Rodziców p. Magdaleny Bracichowicz, prezesa i członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej p. Piotra Schmidta i p. Agnieszki Woszczyk- Motyki,  prezesa Związku Sybiraków koło Dzierżoniów p. Eugeniusza Kuszki, reprezentanta Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych p. Adama Bulka, przedstawicieli zespołu „Siwy Włos” i „Górzanie”, Senior+, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, oraz  Harcerzy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Twardowskiego w Piławie Górnej. Uczestników konkursu, komisję konkursową oraz przybyłych gości uroczyście przywitała p. dyrektor Danuta Zaręba.

Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna zwiększająca zainteresowanie śpiewem, rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

            W obecności przybyłych Jurorów: Pana prof. zw. dr. hab. Wojciecha Maciejowskiego oraz Pana Krzysztofa Kozłowskiego – Ogólnopolskiego Koordynatora „Do Hymnu”, 300 uczniów klas 1-7  naszej szkoły zaśpiewało Hymn Polski  „Mazurek Dąbrowskiego” oraz dwie pieśni hymniczne: „Rotę” i „Marsz Polonia”.

Zgodnie z regulaminem konkursowym śpiewanie odbyło się a cappella.

Nasza szkoła jest jedną z 240 placówek, które przystąpiły do wykonania konkursowego.

Na pamiątkę występu każdy uczeń otrzyma pamiątkowy imienny dyplom uczestnictwa.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 listopada 2023 r.

 

Szkolny koordynator konkursu
Sylwia |Domagała- Poręba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
400148140_305982749046749_7576534488070724808_n
400154153_305982479046776_1063753651175532143_n
400157916_305983425713348_1834765683465387868_n
400161113_305983349046689_5877253476597907054_n
400163264_305983752379982_2957328500179150983_n
400166019_305983405713350_3570575402021955253_n
400170528_305982862380071_1796160133185675448_n
400174743_305982919046732_8589053431498845778_n
400197087_305982599046764_7117028268549472132_n
400246184_305983619046662_8100842700425544208_n
400274250_305983179046706_2013280601078939812_n
400305372_305983599046664_7535218164937962772_n
400412658_305983809046643_7889222018208628380_n
400725924_305983552380002_8492973784235044923_n
400728602_305983712379986_7574518228819330891_n
400728647_305983195713371_7440184709639031815_n
400749467_305982932380064_7060042689836280693_n
400750341_305982859046738_2515015859333537804_n
400750520_305983252380032_1220510252545724275_n
400753082_305983022380055_2900540332857998155_n
400755852_305983709046653_6273334693105259116_n
400756536_305983659046658_3980881773739976348_n
400758815_305982829046741_5722100393421099159_n
400758978_305982245713466_1343868945537917702_n
400759225_305983055713385_8592219304159707443_n
400775580_305983485713342_55338916136944621_n
400808065_305983129046711_7805996357474070423_n
400852493_305982359046788_7374826953637987360_n
400856079_305983282380029_3004590020818369450_n
400974703_305983305713360_1812695478310990112_n

facebook

facebook

facebook