Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Dlatego w dniu 10 listopada 2023 roku w sali Miejskiego Ośrodka Kultury cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystości z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem: „Wszyscy jesteśmy Polski żołnierzami”.

           Na początku uroczystości pani dyrektor Danuta Zaręba powitała zaproszonych gości: Burmistrza Piławy Górnej pana Krzysztofa Chudyka, Zastępcę Burmistrza panią Martę Sochacką – Pelczar, Inspektora ds. Oświaty panią Magdalenę Kochowską, prezesa Związku Sybiraków Koło Dzierżoniów pana Eugeniusza Kuszkę, przewodniczącą RR panią Magdalenę Bracichowicz oraz uczniów, nauczycieli i rodziców.

            Pani Dyrektor w swoim przemówieniu przypomniała, że 11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas corocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej. W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą.

         Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

          Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej.

         Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

          W części artystycznej uczniowie klasy 5b, 6c, 7a pod kierunkiem nauczycieli: p.Anny Kasprzyk, p.Joanny Filipek, p.Marleny Baranowskiej przedstawili losy naszego kraju. Poprzez pantomimę ukazali rozbiory Polski przez trzech zaborców oraz próby ratowania ojczyzny. Podniosła recytacja wierszy, patriotyczne piosenki oraz taniec z biało – czerwonymi szarfami przybliżyły nam czasy, w których żyli nasi rodacy, próby walki o wolność i wreszcie położenie kresu półtorawiecznej niewoli. Piękną dekorację sceny przygotowała p.Jolanta Borkowska-Musiał.

        Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Danuta Zaręba podziękowała wszystkim gościom za przybycie i wspólne przeżywanie tamtych trudnych czasów naszego kraju. Podziękowania skierowała również do uczniów i opiekunów za pięknie przygotowaną akademię.

 

 

Anna Kasprzyk

akademia (1)
akademia (2)
akademia (3)
akademia (4)
akademia (5)
akademia (6)
akademia (7)
akademia (8)
akademia (9)
akademia (10)
akademia (11)
akademia (12)
akademia (13)

 

 

facebook

facebook

facebook