Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W dniu 19 marca 2024 roku obchodziliśmy uroczystość jubileuszu 55-lecia istnienia naszej szkoły, która jednocześnie od 35. lat nosi zaszczytne imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przygotowaniom do jubileuszu towarzyszyła radość, pozytywne emocje i troska o to, by było to wyjątkowe wydarzenie.

Obchody NASZEGO JUBILEUSZU rozpoczęły się w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się uroczysta galaDyrektor szkoły, Danuta Zaręba przywitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Krzysztof Chudyk Burmistrz Piławy Górnej, Dariusz Madejski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej, Marta Sochacka – Pelczar – zastępca Burmistrza Piławy Górnej, Danuta Skrobacka starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu, Radni Rady Miejskiej w Piławie Górnej, Małgorzata Drebot – Sekretarz Gminy, Magdalena Kochowska Inspektor do spraw oświaty, ks. proboszcz Krzysztof Cora, ks. prałat Zbigniew Wolanin – Honorowy Obywatel Miasta Piława Górna, Dyrektorzy i Kierownicy placówek oświatowych, kultury i pomocy społecznej oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, byli dyrektorzy szkoły, przedstawiciele związków zawodowych ZNP i Solidarność, asp. Grzegorz Baraniuk – kierownik posterunku Policji w Piławie Górnej, OSP i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, przedstawiciele zespołów „Górzanie” i „Siwy włos”, przewodniczący PZEiR, przedstawiciel Klubu Senior+, przedstawiciele Rady Rodziców z każdej klasy wraz z Magdaleną Bracichowicz – Przewodniczącą Rady Rodziców i przewodniczącą w latach 2020-2023 Agnieszką Woszczyk - Motyką, nauczyciele - emeryci, byli pracownicy szkoły i absolwenci. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas darczyńcy, przyjaciele szkoły i sponsorzy, m.in. z Firmy Henkel oddział Dzierżoniów, Kompanii Górniczej  w Piławie Górnej i przedstawiciele Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. z Warszawy.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru szkoły rozpoczęła się część artystyczna, którą poprowadzili przedstawiciele samorządu uczniowskiego: Wiktoria z klasy 3b i Adrian z klasy 8a. Zebrani obejrzeli program złożony z wierszy, piosenek, układów tanecznych, których nicią przewodnią były wspomnienia związane z postacią Patrona Szkoły oraz czasem, w którym żył i tworzył. W programie zaprezentowali się uczniowie klas 2s, 3a, 4a, 4b, 5b, 5s, 6a, 7a, 7b. Zgromadzeni wysłuchali m.in. piosenek w wykonaniu uczennicy Emilii Kulak pt. „Warszawo ma”, nauczycielki Agnieszki Pawlak pt. „Biały krzyż”, zespołu muzycznego pt. „Warszawskie dzieci” i „Song na szczęście” oraz obejrzeli  tańce z flagą i wachlarzami w wykonaniu uczennic z klasy 7b.  Ciekawym elementem programu artystycznego była prezentacja multimedialna pt. „Szkoła w latach 2019-2024”. 

Po tej części programu artystycznego zostały wręczone LAURY WDZIĘCZNOŚCI za bezinteresowne i systematyczne wspieranie działań szkoły, przyznane przez powołaną do tego celu Kapitułę. Z uwagą wysłuchaliśmy słów burmistrza i przedstawiciela kuratorium oświaty, którzy jednocześnie przekazali  nam życzenia i, jak na urodziny przystało, prezenty, za które serdecznie dziękujemy. Część oficjalną zakończyły wystąpienia pozostałych gości, którzy składali serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu i życzyli całej społeczności szkolnej wielu dalszych pomyślnych lat.

W dalszej części gali zaproszeni goście mogli podziwiać występy najmłodszych uczniów z klas 2s i 3a. Najmłodsi zaprezentowali taniec z kwiatami, a trzecioklasiści taniec hiszpański. Program artystyczny i obejrzana prezentacja spowodowały, że w niejednym oku zakręciła się łza radości i miłych wspomnień. Miłą niespodzianką była prezentacja przygotowana przez dyrekcję szkoły pt. „Szkoła dla nas”.

 Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na jubileuszowy tort i poczęstunek. Goście chętnie skorzystali z okazji do spotkań i wspomnień, a także do dokonania pamiątkowych wpisów w kronice szkolnej. Szkoła była odświętnie udekorowana. W sali gimnastycznej znalazła się galeria ze zdjęciami i kroniki szkolne z minionego pięciolecia. Dodatkowo każdy z zaproszonych gości otrzymał pamiątkę w postaci breloczka do kluczy, który został wykonany przez nauczycieli nowoczesną techniką wydruku 3D.

 Za docenienie naszego zaangażowania, miłe słowa i pochwały oraz wsparcie raz jeszcze serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                                                                                                                                                  W imieniu dyrekcji i komitetu organizacyjnego obchodów 55-lecia szkoły

 Agnieszka Pawlak

 Małgorzata Wiącek

55-lecie (1)
55-lecie (2)
55-lecie (3)
55-lecie (4)
55-lecie (5)
55-lecie (6)
55-lecie (7)
55-lecie (8)
55-lecie (9)
55-lecie (10)
55-lecie (11)
55-lecie (12)
55-lecie (13)
55-lecie (14)
55-lecie (15)
55-lecie (16)
55-lecie (17)
55-lecie (18)
55-lecie (19)
55-lecie (20)
55-lecie (21)
55-lecie (22)
55-lecie (23)
55-lecie (24)
55-lecie (25)
55-lecie (26)
55-lecie (27)
55-lecie (28)
55-lecie (29)
55-lecie (30)
55-lecie (31)
55-lecie (32)
55-lecie (33)
55-lecie (34)
55-lecie (35)
55-lecie (36)
55-lecie (37)
55-lecie (38)
55-lecie (39)
55-lecie (40)
55-lecie (41)
55-lecie (42)
55-lecie (43)
55-lecie (44)
55-lecie (45)
55-lecie (46)
55-lecie (47)
55-lecie (48)
55-lecie (49)
55-lecie (50)

 

 

 

facebook

facebook

facebook