Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej w miesiącach luty-marzec-kwiecień na lekcjach plastyki realizowany był projekt edukacyjny z zakresu rzeźby. Zadania projektowe to: aranżacja stołów wielkanocnych, palmy wielkanocne, metrowe litery ,,Sztuka w wielkim mieście” oraz Makieta Pałacu Gladishof w Piławie Górnej. Ostatni projekt to element GRY TERENOWEJ SOWI TOUR- pomysłu Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich na propagowanie turystyki, promowanie regionu. Gra składać się będzie z kilku makiet- atrakcji turystycznych wskazanych przez gminy będące członkami Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich (więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/photo?fbid=901005435083051&set=a.572654514584813).

Tego najtrudniejszego zadania podjęli się uczniowie klasy 7b, było to wyzwanie dla nas wszystkich. W pierwszej fazie zadań projektowych uczniowie zapoznali się z obiektem, jego wyglądem, historią, stylem architektonicznym, a następnie wykonali projekt przyszłej makiety w skali 1:100. Drugim krokiem był dobór materiałów (styropian, gips rzeźbiarski, drewno) i budowanie ściany po ścianie, aż powstał cały budynek. Postępowanie było jak na prawdziwej budowie, ponieważ kładziono tynki z gipsu, szlifowano, zastosowano też gładź na ścianach budynku.

Pałac Gladishof powstał na przełomie XVII i XVIII wieku, a gruntownie został przebudowany w XIX wieku w stylu neogotyckim i eklektycznym. Musieliśmy też te elementy architektury uwzględnić i nadać charakter budowli. Uczniowie dowiedzieli się czym jest elewacja, fasada, pilastry, gzymsy, łuki Tudorów, ostrołuki, akanty, lukarny, sklepienie, portale. Ze względu na miniaturyzację budowli nie wszystko dało się wykonać, niektóre elementy po prostu namalowano. Dokonano również oprawy plastycznej, przed budynkiem jest trawnik, rosną drzewa i położono kostkę brukową. Całość  przypomina piękny Pałac Gladishof. Uczniowie wykorzystali również wiedzę z zakresu matematyki, historii sztuki, dziewiętnastowiecznej architektury, obróbki technicznej styropianu, drewna i gipsu. Czuli się odpowiedzialni za tworzenie wspólnego dzieła, przyjmowali konstruktywną krytykę, ale też zbudowali w sobie wytrwałość i ogromne zdyscyplinowanie.

Makieta jest również świetną promocją naszego miasta, ponieważ Pałac Gladishof  to najbardziej charakterystyczna budowla w Piławie Górnej. 

           Praca wykonana została pod kierunkiem Anny Passis nauczyciela plastyki i historii,  a wykonawcami byli:
- uczniowie klasy VIIb: Aleksander Sobański, Aleksander Łuczyński, Maciej Kruczek, Antoni Pociurko,
- pomoc techniczno-budowlana: Mirosław Musiał nauczyciel muzyki i nauczania początkowego,
- pomoc w oprawie plastycznej: Agata Przybyszewska klasa VIIIa.

Anna Passis

 

makieta (1)
makieta (2)
makieta (3)
makieta (4)
makieta (5)
makieta (6)
makieta (7)
makieta (8)
makieta (9)
makieta (10)
makieta (11)
makieta (12)
makieta (13)
makieta (14)
makieta (15)

facebook

facebook

facebook