• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

BIP GOV

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej położona jest przy ulicy Kościuszki 1. Składa się z dwóch budynków „A” oraz „B”. W budynku „A” istnieją trzy wejścia dostępne dla uczniów. Główne wejście zaopatrzone jest w schody oraz rampę – podjazd dla niepełnosprawnych. Drugim i trzecim wejściem wchodzi się bezpośrednio na klatkę schodową. Jest to budynek o trzech kondygnacjach...

Księga inwentarzowa Ewidencja akt osobowych Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły Ewidencja dokumentacji szkolnej Księga zastępstw Księga zarządzeń wewnętrznych Księga ewidencji dzieci Księga uczniów Rejestr wydanych legitymacji szkolnych Rejestr korespondencji Archiwum dokumentacji szkoły
• Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w piątek w godzinach 12:00 - 13:00 oraz w każdym innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu. • Sekretariat szkoły Wszystkie informacje o pracy szkoły udzielane są w sekretariacie szkoły, telefon 74 8371 381 Godziny pracy sekretariatu:      poniedziałek 7:00 - 15:00      wtorek 7:00 - 15:00...

Informacja_administratora_dotycząca_sytuacji_ponownego_wykorzystywania_informacji_sektora_publicznego.docx22.84 KB
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie informacji publicznej – forma dowolna Opłaty: Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli placówka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub w związku z udostępnieniem informacji przetworzonej. Wnioskodawca zostaje...

INSTRUKCJA ROZPATRYWANIA SKARG Sekretariat przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, elektroniczną lub faksem. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Adres placówki: Szkoła...

Schemat organizacyjny Statut Aneks nr 1 do Statutu Aneks nr 2 do Statutu Aneks nr 3 do Statutu
Czym jest Lorem Ipsum? Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy...

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie...

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO...

Historia wersji artykułu

Lp. Tytuł Czas Wersja
2 Informacje ogólne 2023-04-04 12:54:54 1
1 Uncategorised 2022-02-22 14:03:22 1