• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

BIP GOV

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • strona zawiera pliki PDF, DOC itp.,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących,
 • brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej.
 • E-mail: sekretariat@sppg.edu.pl
 • Telefon: 74 8371-381

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej
 • Adres: Kościuszki 1
  58-240 Piława Górna
 • E-mail: sekretariat@sppg.edu.pl
 • Telefon: 74 8371-381

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej położona jest przy ulicy Kościuszki 1. Składa się z dwóch budynków „A” oraz „B”.

W budynku „A” istnieją trzy wejścia dostępne dla uczniów. Główne wejście zaopatrzone jest w schody oraz rampę – podjazd dla niepełnosprawnych. Drugim i trzecim wejściem wchodzi się bezpośrednio na klatkę schodową. Jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy tylko na pierwszą kondygnację (parter). Budynek nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące na I i II piętro. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Po termomodernizacji budynku, na parterze powstała toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku „B” znajdują się trzy wejścia dla uczniów. Do wejścia głównego prowadzą schody. Drugie i trzecie wejście prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową. Budynek jest dwukondygnacyjny, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. Przy szkole funkcjonuje ogólnodostępny parking - w razie potrzeby, jako parking może zostać wykorzystany plac przed budynkiem. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynków.

pdfRaport_dostępności

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Historia wersji artykułu

Lp. Tytuł Czas Wersja
3 Deklaracja dostępności 2023-05-05 08:25:53 3
2 Deklaracja dostępności 2023-04-04 12:44:54 2
1 Deklaracja dostępności 2022-03-07 12:55:06 1