Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 Deklaracja o dostępności cyfrowej strony internetowej
Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej https://www.sppg.edupage.org

 

Informacje ogólne:

 1. Data publikacji strony internetowej – 20.08.2011 r.

 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

 3. Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • strona zawiera pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących,

 • brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 • brak kontrastu,

 • do końca 2021 roku strona zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

 1. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia do 01.09.2020 r., na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

 1. Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

 • pod adresem http://www.bip.sppg.edu.pl/ dostępne są dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej
telefon: 74 8371-381
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
web: http://www.sppg.edupage.org

 1. Informacje na temat procedury odwoławczej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargęw sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Halina Pióra oraz Pan Krystian Bielecki. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer tel. 74 8371381 lub pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 2. Szkoła Podstawowa w Piławie Górnej dokłada wszelkich starań, aby dostępność
  i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

 3. Dostępność architektoniczna.

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej położona jest przy ulicy Kościuszki 1. Składa się z dwóch budynków „A” oraz „B”. W budynku „A” istnieją trzy wejścia dostępne dla uczniów. Główne wejście zaopatrzone jest w schody oraz rampę – podjazd dla niepełnosprawnych. Drugim i trzecim wejściem wchodzi się bezpośrednio na klatkę schodową. Jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy tylko na pierwszą kondygnację (parter). Budynek nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące na I i II piętro. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.

W budynku „B” znajdują się trzy wejścia dla uczniów. Do wejścia głównego prowadzą schody. Drugie i trzecie wejście prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową. Budynek jest dwukondygnacyjny, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. Przy szkole funkcjonuje ogólnodostępny parking - w razie potrzeby, jako parking może zostać wykorzystany plac przed budynkiem. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynków.

      Na terenie szkoły nie są używane aplikacje mobilne.

 

pdfRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf107.00 KB

facebook

facebook

facebook