Happening ekologiczny w ramach Projektu Ekologicznego pn.„Nie zaśmiecaj lasów –segreguj odpady!”

Podczas Pikniku rodzinnego w dniu 20 maja uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Gminy Pilawa Górna wzięli udział w Happeningu ekologicznym realizowanym ramach Programu Ekologicznego „Nie zaśmiecaj lasów –segreguj odpady!”. Akcja informacyjno-promocyjna Happeningu wiązała się z rozdaniem przez uczniów Szkoły Podstawowej materiałów edukacyjnych zachęcających społeczność w Piławie Górnej do właściwego segregowania odpadów oraz umocnieniu mieszkańców w przekonaniu, iż ochrona środowiska jest niezwykle ważna i wszyscy musimy poczuwać się do odpowiedzialności za stan otaczającej nas przyrody.

zdjęcia

 

Ponadto w trakcie Pikniku zostały przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe za najciekawszy plakat w Gminnym Konkursie Plastycznym pn. „Nie zaśmiecaj lasów –segreguj odpady!” dla oddziałów przedszkolnych i szkolnych wszystkich placówek oświatowych w Pilawie Górnej.

Nagrody wręczyły: Burmistrz Miasta – Pani Zuzanna Bielawska, Dyrektor Szkoły- Pani Renata Pauczuk oraz Pani Alicja Listwan.

Wyniki Konkursu Plastycznego:

I grupa - grupy przedszkolne i klasy I-III

I miejsce – Grupa „Krasnoludki” z Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej

II miejsce – Klasa II a ze Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej

III miejsce – Klasy I-III (opiekun Małgorzata Kołodziej) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piławie Górnej

II grupa - klasy IV-VI i klasy gimnazjalne

I miejsce - Klasy I-III gimnazjum (opiekun Alicja Borkowska) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piławie Górnej

II miejsce – Klasa IV a ze Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej

III miejsce – II b z Gimnazjum w Piławie Górnej

Skład komisji:

Przewodnicząca: Wicedyrektor Pani Marta Skowrońska- Sowa

Sekretarz: Pani Danuta Szeliga

Członkowie: Pani Alicja Listwan, Pani Elżbieta Zarzeczna, Pani Agnieszka Michałek, Pani Janina Bielecka

Dofinansowanie do akcji i nagród pozyskała Gmina Piława Górna w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Alicja Listwan

Poprawiony (środa, 24 maja 2017 11:34)

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole