Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

cloud 

50 lat minęło.... 

 

Mury Szkoły Podstawowej wzniesiono w 1969 roku w ramach akcji „1000 szkół na Tysiąclecie” (50 lat temu), natomiast imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego nadano szkole 9 maja 1988 roku (30 lat temu). Przygotowaniom do jubileuszu towarzyszyła radość, pozytywne emocjei troska o to, by było to wyjątkowe wydarzenie. Wstępem do uroczystości było wykonanie przy pomocy drona zdjęć i filmu całej społeczności szkolnej ustawionej w kształcie serca na boisku „Orlik”, wkopanie kapsuły czasu i zasadzenie jubileuszowego drzewa, umieszczenie na budynku szkoły kamiennej tablicy upamiętniającej obchody 50-lecia oraz tablicy
w holu szkoły upamiętniającej wszystkich dyrektorów placówki. Nasz Jubileusz został objęty honorowym patronatem Burmistrza miasta Piława Górna i przewodniczącego Rady Miejskiej w Piławie Górnej. 

 

Dalsze uroczystości odbywały się w budynku szkoły, zorganizowane zostały uroczyste lekcje wychowawcze, a następnie akademia poświęcona Złotej Jubilatce – Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego. Podczas akademii w hali sportowej zostały rozdane uczniom – laureatom konkursów odbywających się w ramach świętowania 50 – lecia Szkoły nagrody, w tym w konkursie literackim „Szkoła w oczach dziecka”, w konkursie plastycznym „Wiosna wokół mojej szkoły”, konkursie graficznym „Logo na 50 - lecie” oraz w konkursie na plakat „Moi rodzicei dziadkowie też chodzili do mojej szkoły”. Ich fundatorem była rada Rodziców Szkoły.

Po uroczystości zaproszeni goście, rodzice, absolwenci mogli zwiedzić budynki szkoły oraz przygotowane przez nauczycieli tematyczne wystawyz wieloma uczniowskimi sukcesami, jak również fotografiami skłaniającymi do wielu miłych wspomnień. Jedną z niepowtarzalnych ekspozycji była wystawa pocztówek od absolwentów i przyjaciół szkoły. 

Ich pozdrowienia przywędrowały do nas z Niemiec, Włoch, Anglii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, w tym okolic Nowego Jorku oraz z Florydy, jak również z dalekiej Australii.

Główna uroczystość NASZEGO ZŁOTEGO JUBILEUSZU odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Towarzyszyła jej wystawa rycin zebranych przez pana Arnolda Kordasiewicza, absolwenta naszej szkoły i jednocześnie historyka - pasjonata, która przybliżyła wygląd naszego miasta sprzed lat. Jednocześnie wystawie rycin historycznych towarzyszyła wystawa obrazów malowanych na płótnie przez tatę i dziadka naszych absolwentów - pana Zdzisława Śpiewaka.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczyciło nas wielu znamienitych gości: Pani Małgorzata Sandecka dyrektor Delegatury w Wałbrzychu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pan Krzysztof Chudyk Burmistrz Piławy Górnej, Pan Dariusz Madejski - Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Piława Górna, Pani Marta Sochacka – Pelczar – zastępca Burmistrza Piławy Górnej, Radni Miasta Piława Górna, Pani Iwona Stankowicz i Pan Jacek Wildbret - Tuszyński Wizytatorzy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, ks. Prałat Zbigniew Wolanin – Honorowy Obywatel Miasta Piława Górna, inspektor do spraw oświaty pani Beata Krzemieniecka, Pani Małgorzata Drebot – sekretarz Gminy Piława Górna, Dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych i kultury w Piławie Górnej, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek, Pani Anna Pestka – Palka – Przewodnicząca Rady Rodziców, asp. Grzegorz Baraniuk – kierownik posterunku Policji w Piławie Górnej, Pan Władysław Potocki - Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie Dzierżoniów, Tomasz Kolber – członek nadzwyczajny Związku Kombatantów, przedstawiciele firm i instytucji, z którymi współpracuje nasza szkoła. Nie zabrakło też przedstawicieli Rodziców z poszczególnych klas. Szczególnie serdecznie witaliśmy emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz absolwentów. Z uwagą wysłuchaliśmy słów burmistrza i przedstawiciela kuratorium oświaty, który odczytał życzenia w imieniu Romana Kowalczyka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Otrzymaliśmy wiele dobrych życzeń i, jak na urodziny przystało, prezenty, za które serdecznie dziękujemy. 

Z uwagi na fakt, iż w ciągu minionych 50 lat w nasze życie niejednokrotnie ingerowała śmierć, wspomnieliśmy i minutą ciszy uczciliśmy tych, którzy tworzyli historię Szkoły Podstawowej, czyli nauczycieli, uczniów oraz pracowników, którzy odeszli do wieczności.

Pani Danuta Zaręba - dyrektor szkoły, witając gości i zapraszając wszystkich do wyruszenia w krainę wspomnień, poprzedziła ten moment zaproszeniem na scenę obecnych w sali swoich poprzedników, byłych dyrektorów, którzy w czasie 50-ciu lat trzymali stery w placówce i współtworzyli z ogromnym zaangażowaniem historię Szkoły, a byli to: Bronisław Judziński, Halina Przepiórka, Romana Musiał, Krystyna Skowrońska, Małgorzata Wiącek i Renata Pauczuk. Po tym miłym akcencie Danuta Zaręba, jako dyrektor placówki, otrzymała Kombatancką Odznakę Jubileuszową „Polska Niepodległa 1918-2018” z rąk Pana Władysława Potockiego prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego w Dzierżoniowie. Zapewniła, w związku z tym, że w szkole przechowywany będzie sztandar Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru, kultywowanie pamięci o historii Zesłańców, Sybiraków i kombatantów i przekazywanie jej przyszłym pokoleniom. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandarów szkół rozpoczęła się część artystyczna, którą poprowadzili Krystian Bielecki - nauczyciel naszej szkoły oraz Aleksandra Hetnarowicz - uczennica klasy trzeciej wygaszanego Gimnazjum, którego oddziały wchodzą w skład Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego i jednocześnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Pierwszą część programu poświęcono zaakcentowaniu jubileuszu i pamięci o Patronie Szkoły Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Zgromadzeni wysłuchali piosenki w wykonaniu Dominiki Maliszewskiej „Dziś idę walczyć mamo”, krótkiego tekstu recytowanego przez Sarę Gałkę oraz piosenki „Dziwny jest ten świat” w wykonaniu Aleksandry Brzuszkiewicz. W dalszej części uroczystości komentarzem do działań Szkoły na przestrzeni 50 lat jej istnienia, w tym 30 pod patronatem K. K. Baczyńskiego była prezentacja multimedialna ilustrująca historię szkoły i fakty z jej obecnego życia.

Wszystkim gościom dedykowany był program artystyczny przygotowany przez uczniów, absolwentów i przyjaciół. Zaproszeni goście mogli podziwiać występy najmłodszych uczniów z klas IIa i IIb w piosence pt. „Szkoła” przygotowanej przez Grażynę Motykę i Mirosława Musiała, naszych absolwentów i nauczycieli. Dalsza część obejmowała występ absolwentki naszej szkoły i jednocześnie nauczycielki - Agnieszki Pawlak w piosence pt. „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz”, jak również śpiewających i tańczących uczniów, z których jesteśmy bardzo dumni. I tak w kolejności wystąpił zespół „Aplauz” prowadzony przez Edytę Chrząszcz, Agnieszkę Pawlak i Mirosława Musiała – nauczycieli i jednocześnie absolwentów naszej szkoły, w którego wykonaniu z przyjemnością wysłuchaliśmy piosenek pt. „Piosenka o szkole”, „50 lat minęło”, i „Pięknie żyć”.

W tej części programu wystąpił także zespół taneczny uczennic z klasy 6a i 5b przygotowany pod kierunkiem Agnieszki Pawlak w tańcu aniołów oraz zespół „Piccoli” w tańcu hiszpańskim, następnie zespół „Stokrotki” przygotowany przez Marlenę Baranowską w tańcu z wachlarzami. Pomiędzy wymienionymi artystami uroczystej gali wystąpili również Maja Motyka – klasa 1a, Paweł Musiał – klasa 4b oraz Marta Pawlak – klasa 7b jako laureaci odbywającego się w ramach obchodów 50 – lecia szkoły konkursu literackiego i jednocześnie autorzy pięknych wierszy o szkole. Wszyscy obecni przez chwilkę mogli wziąć również udział w lekcji biologii, lekcji wychowawczej oraz lekcji języka polskiego, czyli scenkach z życia szkoły, do których przenieśli nas uczniowie klasy 5b oraz 3a gimnazjum, przygotowani przez Mariolę Jabłońską, nauczycielkę języka polskiego.

Na zakończenie uroczystości dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice wykonali wspólnie piosenkę pt. „Wznieś serce nad zło”. Program artystyczny i poprzedzająca go prezentacja spowodowały, że w niejednym oku zakręciła się łza radości i przemiłych wrażeń.

Po tak wspaniałych i urozmaiconych występach, zaproszeni goście usłyszeli z ust Danuty Zaręby – dyrektora szkoły, że Wszyscy są cząstką historii szkoły i odwrotnie, że Szkoła ta jest również częścią nas, skrawkiem naszego życia, elementem naszej przeszłości i teraźniejszości. Dyrektor podkreśliła, że to właśnie ludzie, czyli my wszyscy dziś tu obecni stanowimy wartość największą tej szkoły i dajemy świadectwo temu, że metaforycznie „mury naszej szkoły” żyją, nie tylko dlatego, że są w niej kolejne pokolenia, alei dlatego, że wciąż w pamięci wielu ludzi żyje szkoła sprzed 10, 20, 30 i właśnie tych jubileuszowych 50 lat. Skromne słowa skierowane do obecnych stały się przesłaniem tej uroczystości i jednocześnie życzeniami skierowanymi do wszystkich, by mimo zmiennej prozy życia umieli zachować w sobie dobre wspomnienia, bo tylko one potrafią ocalić od zapomnienia - nie tylko naszą Szkołę Podstawową im. K. K. Baczyńskiego, ale i tych wszystkich, którzy tworzyli i tworzą duszę tego miejsca. 

Dalai Lama powiedział, że: „Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy "wczoraj", a drugi "jutro". Dzisiaj to właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni” i tego właśnie najserdeczniej wszystkim życzyła Danuta Zaręba – dyrektor szkoły, aby każdy dzień życia nazywał się tym „DZISIAJ”.

Ponadto skierowała gorące podziękowania w imieniu całej społeczności szkolnej do sponsorów za okazane nam wsparcie w związku z organizacją obchodów 50-lecia szkoły. Darczyńcy, którzy wsparli nasz Jubileusz to:

 • Burmistrz Miasta Piława Górna,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej i Radni,
 • Kompania Górnicza w Piławie Górnej,
 • Firma Ogrodnicza Eko Plant - Łukasz Pociurko,
 • Firma Budowlana Futuro - Mirosław Sienkiewicz,
 • Firma Kamieniarska - Marek Kos,
 • Pracownia Kamieniarska Irena Krzyżyńska-Bekus
 • Firma Ogrodnicza „Maria” – Piotr Leśniak,
 • Firma transportowa – Jan Zimoch,
 • Firma transportowa – Ewelina Roicka
 • osoby prywatne, wśród których znaleźli się: Anna Sienkiewicz, Anna


i Ryszard Malinowscy, Ewelina Zachilska, Anna i Piotr Góreccy, Maria
i Czesław Włodykowie, Marcin Domański, Rafał Borsukowski, Dariusz Madejski, Krzysztof Drozdek, Irena Krzyżyńska – Bekus, Waldemar Krzemieniecki, Żaneta Kopania, Ewelina Roicka, Agnieszka i Aleksander Bruchwalscy, Bolesława Borkowska oraz rodzice uczniów z klas 2b, 4b i 8a.

Dyrektor podkreśliła, że mamy nadzieję, iż ożyły wspomnienia, które otworzą drogę do starych – nowych przyjaźni i raz jeszcze podziękowała wszystkim, którzy w tym szczególnym dniu zawitali w mury dostojnej jubilatki. Uczestnicy uroczystości otrzymali upominek w postaci monografii o szkole, okolicznościowego breloka i haftowanego z okazji obchodów 50 – lecia Szkoły serca, które stało się motywem towarzyszącym naszym działaniom.

Na zakończenie uroczystości, goście zostali zaproszeni do Zamczyska Państwa Malinowskich na Jubileuszowy tort, ufundowany przez Radę Rodziców.

Za docenienie naszego zaangażowania, miłe słowa i pochwały oraz wsparcie raz jeszcze serdecznie dziękujemy.

Dyrektor Szkoły kieruje szczególne słowa podziękowania także do wszystkich pracowników szkoły zaangażowanych w przygotowanie Jubileuszu.

Komitet organizacyjny obchodów 50-lecia szkoły 

20100529ca__2_
20100529ca__8_
20100529ca__9_
20100529ca__10_
20100529ca__13_
20100529ca__18_
20100529ca__25_
20100529ca__26_
20100529ca__30_
20190531_a1
a__1_
a__2_
a__3_
a__4_
a__5_
a__6_
a__7_
a__8_
a__9_
a__10_
a__11_
a__12_
a__13_
a__16_
a__17_
a__18_
a__19_
a__21_
a__22_
a__23_
a__25_
a__26_
a__27_
a__28_
a__29_
a__31_
img20220620214838
img20220620220150
img20220620220157
img20220620220218
img20220620220255
img20220620220310
img20220620220322
img20220620220328
img20220620220335
img20220620220347
img20220620220356
img20220620220409
img20220620220440
img20220620220527

facebook

facebook

facebook