Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO

„WIERSZ O KRZYSZTOFIE KAMILU BACZYŃSKIM” 

 

I. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, ul. Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna, tel./fax. 74 837 13 81, e-mail szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Cele Konkursu

 • Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin K. K. Baczyńskiego.
 • Popularyzacja sylwetki i twórczości poety „pokolenia Kolumbów”.
 • Zachęcenie uczniów do twórczości literackiej.
 • Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej, wyobraźni, wrażliwości uczniów.
 • Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.III. Adresaci Konkursu

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu dzierżoniowskiego
 2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
 • uczniowie klas IV – VI;
 • uczniowie klas VII – VIII.IV. Tematyka Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest napisanie wiersza o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, którego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił Patronem Roku 2021 w uznaniu zasług poety dla polskiej sztuki, niepodległości i kultury, w 100-lecie jego urodzin.

V. Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pocztą elektroniczną na wybrany adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. plików zawierających prace uczniów oraz pliku ze skanem Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz skanem oświadczenia wypełnionego przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika (załącznik nr 2 do Regulaminu) do dnia 14 maja 2021 r. W tytule wiadomości należy wpisać „Powiatowy konkurs poetycki”. Wiersze nadesłane po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w Konkursie.
 2. Utwór musi być wynikiem własnej twórczości, nie może być wcześniej publikowanyi nagradzany w innych konkursach.

 1. Forma wiersza dowolna, treść zgodna z tematyką Konkursu.
 2. Każda szkoła może nadesłać 3 utwory w każdej kategorii wiekowej.
 3. Każda praca powinna być opisana wg wzoru – imię i nazwisko autora, klasa, szkoła (dokładny adres) oraz imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem powstała praca.
VI. Wyłanianie laureatów Konkursu

 1. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
 3. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień.
 4. Decyzje Jury są nieodwołalne.VII. Nagrody i wyniki Konkursu

 1. Dla Zwycięzców Konkursu przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej.
 2. O wynikach Konkursu i sposobie wręczenia nagród Organizator poinformuje Szkoły telefonicznie lub mailowo.VIII. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 2. Prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych utworów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacja multimedialna) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 5. Regulamin Konkursu oraz załączniki dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora w zakładce O Szkole/Rok Baczyńskiego od dnia ogłoszenia Konkursu.
 6. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorami Konkursu:

p. Mariolą Jabłońską tel. 660 228 640

p. Martą Skowrońską-Sową tel. 603 261 342 

 

pdfZalacznik_1_i_2_-_karta_zgloszeniowa__oswiadczenie_rodzica.pdf63.57 KB

facebook

facebook

facebook