Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Uczniowski Klub Sportowy 

 

Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ”, został założony w 2010 roku i działa przy Szkole Podstawowej im. K.K Baczyńskiego w Piławie Górnej.

Do jego głównych zadań należy:
• Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
• Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
• Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
• Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
• Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
• Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
• Promocja miasta poprzez udział w przedsięwzięciach sportowych,
• Organizowanie innych - pozasportowych zajęć pozalekcyjnym w oparciu o możliwości szkoły i pomocy dydaktycznych, mających na celu rozwój intelektualny
oraz krzewienie wartości patriotycznych dzieci i młodzieży w szkole a także w celu zapobiegania patologiom społecznym,
• Uczestnictwo uczniów w projektach sportowych.

Prezesem UKS-u jest nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki mgr Krystian Bielecki a wiceprezesem nauczyciel wychowania fizycznego mgr Marlena Baranowska. 

pdfStatut_UKS.pdf191.19 KB

facebook

facebook

facebook