Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Dyrekcja szkoły

 userDanuta Zaręba
 Dyrektor - fizyka, zajęcia rewalidacyjne

userHalina Pióra
Wicedyrektor - informatyka

 

Nauczyciele

 

 1. Bader Kinga nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjne

 2. Baranowska Marlena wychowanie fizyczne

 3. Betlej Beata edukacja wczesnoszkolna, religia

 4. Bielecki Krystian  wychowanie fizyczne, informatyka, historia

 5. Błażkowska Monika psycholog

 6. Borkowska-Musiał Jolanta technika, plastyka

 7. Brzychcy Agnieszka język polski, świetlica

 8. Chrząszcz Edyta edukacja wczesnoszkolna, muzyka

 9. Domagała-Poręba Sylwia pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjne

 10. Dubieniecka-Majorek Joanna  edukacja wczesnoszkolna, geografia

 11. Duda Izabela zajęcia rewalidacyjne

 12. Filipek Joanna biologia, chemia

 13. Gach Justyna matematyka, informatyka

 14. Gackiewicz Łucja pedagog

 15. Gnyl Agnieszka nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

 16. Grochala-Kopeć Adriana bibliotekarz

 17. Jabłońska Mariola  język polski

 18. Kajkowska Renata historia

 19. Kasprzyk Anna matematyka

 20. Kozioł-Szeniszewska Elżbieta  matematyka, informatyka

 21. Listwan Alicja język niemiecki

 22. Łuczyńska Lena język angielski

 23. Majcher Arkadiusz wychowanie fizyczne

 24. Motyka Grażyna edukacja wczesnoszkolna, przyroda

 25. Musiał Mirosław edukacja wczesnoszkolna, muzyka

 26. Najdek-Bydłosz Anna język angielski

 27. Najdek Katarzyna język angielski

 28. Olbert Malwina nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, wdż

 29. ks. Oliszewski Sebastian religia

 30. Orzoł Iwona edukacja wczesnoszkolna

 31. Passis Anna plastyka, wos, historia

 32. Pawlak Agnieszka religia, wychowanie fizyczne

 33. Pieróg Renata  logopeda

 34. Ruszkiewicz-Roman Kamila pedagog specjalny, doradztwo zawodowe,

 35. Sawic Marta geografia

 36. Skowrońska-Sowa Marta język polski

 37. Skrzyńska Edyta świetlicy, edb

 38. Stępnik Wiesława historia

 39. Wiącek Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, informatyka

 40. Zamerski Ryszard fizyka

 41. Zarzeczna Elżbieta  edukacja regionalna, historia

 Pracownicy administracji i obsługi szkoły
sekretarz - Anna Sienkiewicz,
księgowość/kadry- Anna Szymocha, Angelika Idziak,
obsługa- Bożena Baraniak, Anna Bączyk, Iwona Dawidowicz, Ewa Nowak, Agata Rewucka, Krzysztof Zengiel.

 

Wychowawcy

Mirosław Musiał                                   

1 A

Grażyna Motyka                                         

1 B

Joanna Dubieniecka- Majorek

2 A

Beata Betlej                                                 

2 B

Edyta Chrząszcz                                          

2 S

Małgorzata Wiącek                                     

3 A

Iwona Orzoł                                                 

3 B

Elżbieta Kozioł-Szeniszewska                  

4 A

Marlena Baranowska                                

4 B

Anna Najdek-Bydłosz                               

5 A

Kamila Ruszkiewicz                                   

5 B

Arkadiusz Majcher                                    

5 S

Lena Łuczyńska                                         

6 A

Katarzyna Najdek                                       

6 B

Joanna Filipek                                           

7 A

Krystian Bielecki                                       

7 B

Marta Skowrońska – Sowa                       

8 A

 

facebook

facebook

facebook